بهم ميگفت داداشـــ
by : x-themes

غره مشو، که مرکب مردان مرد را


در تنگنای بادیه، پی ها بریده اند


نومید هم مباش، که رندان جرعه نوش


                                                                             ناگه ز یک ترانه به منزل رسیده اند
†ɢα'§ : فیلم خیلی خیلی قشنگیه
دوشنبه دوم اردیبهشت 1392 0:8 |- محمد مهدي -|

 

 در آن لحظه که به

 شدت احساس تنهایی میکنی ، مطمئن باش که یکی برای دیدنت لحظه شماری میکنه

جمعه نهم فروردین 1392 20:28 |- محمد مهدي -|


دلم یک غریبه می خواهد

بیاید بنشیند فقط سکوت کند

من هـی حرف بزنم
...

و بزنم و بزنم

تا کمی کم شود از این همه بار

بعد بلند شود و برود

نه نصیحتی نه.....

انگار نه انگار!!

پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 10:15 |- محمد مهدي -|


به انتــهای بودنـم رســیده ام… 

امــا …

اشــک نمی ریزم…

پنهان شده ام پشت لبخندی که درد میکند…

پنجشنبه دوازدهم بهمن 1391 10:8 |- محمد مهدي -|

سلام...

اسم من یحیاست.....این وب رو فقط واسه دل خودم درستش کردم...

....

راستی این اولین پستی هست که میزارم......چطوره؟؟؟؟

راستی همه رو لینک میکنم.....

اگه فقط یبار نظر بزاری......

پنجشنبه پنجم بهمن 1391 16:7 |- محمد مهدي -|

ϰ-†нêmê§